Thursday, July 10, 2014

Державні ґранти для людей з інвалідністю! Частина 1: Зареєстрований ощадний рахунок для інвалідів (RDSP)


Катерина Литвинюк
Investment Specialist
У цій статті, та двох наступних ми розглянемо кілька питань про те, як канадський уряд допомагає людям-інвалідам заощадити кошти для майбутніх фінансових потреб. Особи з інвалідністю мусять вирішувати специфічні матеріальні проблеми протягом усього життя. Питання про фінансове забезпечення догляду за інвалідами є актуальним для багатьох сімей.

Для допомоги таким людям уряд Канади 2008 року започаткував Зареєстрований ощадний рахунок для інвалідів (RDSP). Завдяки RDSP і щедрим ґрантам та ґарантіям від федерального уряду людям з інвалідністю стало набагато простіше заощаджувати кошти для забезпечення своїх довготермінових фінансових потреб.

Що таке RDSP?
RDSP є ощадним рахунком, звільненим від оподаткування, який було створено урядом Канади з метою допомогти батькам і іншим особам у заощадженні коштів для забезпечення довготермінових потреб людей з інвалідністю. Кошти від уряду, які відповідають сумам, унесеним самим вкладником, а також додаткові кошти для малозабезпечених інвалідів є складовими RDSP.


Хто має право на RDSP?
Резиденти Канади віком до 60 років, які мають дійсний Social Insurance Number (SIN) і отримують Податковий кредит з інвалідності (DTC), мають право відкрити RDSP. Якщо рахунок RDSP уже відкрито, кошти від уряду за ґрантами та ґарантіями на нього не надходитимуть, допоки не буде отримано дозволу на DTC. DTC надається особам, які мають психічні або фізичні вади, що значною мірою порушують одну або більше основних життєвих функцій (мова, слух і хода). Подібні вади мають спостерігатися щонайменше один або більше років і мусять бути засвідчені лікарем. Аби подати заявку на DTC до Canada Revenue Agency (CRA), використовуйте форму T2201.

Відкриття рахунку RDSP
Рахунок має бути відкритий людиною з інвалідністю, якщо вона є дієздатною та повнолітньою. Якщо бенефіціар рахунку не є юридично дієздатним, рахунок може бути відкрито іншою особою, яка представляє бенефіціара (батьками, опікуном, викладачем, куратором), або урядовою установою, аґенцією чи організацією. Власників рахунку може бути більше ніж один, але бенефіціар повинен бути тільки один.

Переваги RDSP
RDSP-бенефіціари мають право на Канадський ощадний ґрант для інвалідів (Canada Disability Savings Grant, або CDSG), а також на Канадську ощадну ґарантію для інвалідів (Canada Disability Savings Bond, або CDSB). CDSG виплачується канадським урядом згідно із сумою вкладень і сімейним доходом. Особи, які не мають фінансових коштів, аби зробити свій внесок у RDSP, можуть претендувати на Канадську ощадну ґарантію для інвалідів (CDSB).

Внески у RDSP є потенціалом, аби кошти зростали швидше, ніж у разі, якби вони були вкладені в оподатковуваних інвестиціях за межами RDSP. Крім того, державні стимули, щедрі державні ґранти та ґарантії сприяють ще швидшому зростанню. Важливо зазначити, що внески в RDSP, на відміну від RRSP, не оподатковуються.

Внески
Загалом протягом існування RDSP-рахунку на нього можна внести до $200,000 без обмежень щорічного внеску. Поговоріть із своїм фінансовим радником, аби визначити, який варіант є кращим для вас: одноразовий внесок чи періодичні внески у RDSP. Залежно від очiкуваних рівнів прибутку, віку бенефіціара та поточних потреб у грошах менші щорічні внески можуть
бути найоптимальнішим варіантом для вас.

Робити внески до RDSP може бенефіціар або будь-хто, але в цьому разі потрібна письмова згода власникa рахунку, щоби він був спроможний робити внески за графіком, який би забезпечив максимальні суми урядових ґрантів. Внески мають припинитися в році, коли бенефіціар досягає 59-річного віку.

Дозволяються перекази на RDSP із RRSP або RRIF померлих батьків/прабатьків бенефіціара, якщо він був фінансово залежним від них. Переказані суми не можуть перевищувати обмеження внесків до RDSP.

У наступному номері ми розповімо детальніше про державні ґранти та ґарантії. Якщо ви потребуєте більше інформації, завітайте на сторінку: www.servicecanada.gc.ca/eng/ goc/rdsp.shtml. Якщо ви хочете відкрити RDSP- рахунок, звертайтеся до мене.

Катерина Литвинюк
Investment Specialist
Wealth Strategies Group
Ukrainian Credit Union
416-763-5575x203;
klitvinjuk@ukrainiancu.com, www.ukrainiancu.com
No comments:

Post a Comment