Friday, November 24, 2017

Основний канадський індекс S&P/TSX цього року не показує видатних результатів

2017 рік завершується і отже прийшов час розпочати аналіз результатів діяльності фондових ринків. Головний канадський індекс акцій, S&P/TSX Composite Index, поки що цього року відстає від своїх показників з минулого року (ріст з початку цього року на 5 % і на 18% за 2016 рік) та цьогорічного показника основного американського індексу S&P 500 (ріст приблизно на 16%).
 


Енергетичний сектор, який складає 19% загальної ваги S&P/TSX Composite Index, був головним винуватцем цього уповільнення. S&P/TSX Capped Energy Index з початку року знизився приблизно на 14%, незважаючи на зростання цін на нафту на більш ніж 7% (WTI Crude).

Фінансовий сектор, найбільший сектор канадського фондового ринку (37% ваги у S&P/TSX Composite Index), останнім часом почувається дуже добре, а S&P/TSX Capped Financial Index з початку року виріс приблизно на 10%. Але цей результат не зміг значною мірою допомогти S&P/TSX Composite Index, оскільки деякі інші сектори ринку показали більш скромні результати.

Очікується, що у наступному році канадська економіка уповільнить своє зростання порівняно з цим роком. Це може спричинити більш повільне зростання основного канадського фондового індексу. Але в такому випадку не обов'язково усі сектори і акції покажуть гірші результати, оскільки інвестори більше фокусуються на корпоративних прибутках, ніж на загальному зростанні економіки. Насправді, зростання ВВП в 2017 році якраз може призвести до росту прибутків багатьох компаній у наступному році.

Українська Кредитова Спілка Лимитед

S&P/TSX Composite Index Lags Behind in 2017The 2017 year is coming to a close and as is the annual tradition, it’s time to start summarising the results of activity on the stock markets during 2017. So far this year, the performance of the S&P/TSX Composite Index (higher by about 5%) has lagged behind its performance from last year (+18%) and this year’s performance of the main American index S&P 500 (which is up about 16% year-to-date). 

The energy sector, which accounts for 19% of the S&P/TSX Composite Index’s total weight, has been the major drag on the index this year. Year-to-date, the S&P/TSX Capped Energy Index has fallen by about 14%, despite the growth of oil prices by more than 7% (WTI Crude). 

The Financials, the biggest sector of the Canadian stock market (37%), have been doing very well lately and the S&P/TSX Capped Financial Index has risen by about 10% since the beginning of the year. But this performance did not lift the S&P/TSX Composite Index much higher as some other market sectors have posted more modest performances. 

For 2018, the Canadian economy is expected to slow its growth as compared to this year. This may slow down the growth of the major Canadian stock index, but many sectors and stocks may well show strong results as investors are more focused on corporate earnings, rather than the general growth of the economy. In fact, stronger GDP growth in 2017 might be helpful for many companies’ corporate profits in 2018.

Ukrainian Credit Union Limited