Monday, September 11, 2017

Ціна золота в найближчому майбутньому залежить від глобальної стабільності, в довгостроковій перспективі можливий рістЗолото вважається "безпечним" активом і тому теоретично повинно рухатись в протилежному напрямку порівняно з такими ризикованими активами, як акції. У поточному році американські акції (представлені Dow Jones Industrial Index) та золото принесли досить високу дохідність, вище 10% (див. графік).

Останнім часом напруженість навколо Північної Кореї тримала під тиском акції і викликала невеликий зліт ціни на золото. Понеділок, 11 вересня, був досить характерним для руху цих активів: за відсутності поганих новин з Північної Кореї золото впало, а акції виросли. Ріст акцій також був підтриманий тим фактом, що ураган Ірма не завдав Флориді такої сильної шкоди, як очікувалося.
Ціна на золото (червона лінія) і Dow Jones Industrial Average у 2017 р.Поточні прогнози щодо золота відрізняються. Carsten Menke, аналітик сировинних товарів приватного банку Julius Baer, не надає великого значення глобальним проблемам та вважає, що, враховуючи очікування сильного економічного зростання в Сполучених Штатах та перспективи підвищення відсоткових ставок, долар США, ймовірно, зросте, що призведе до зниження ціни на золото (cnbc.com).

Ринковий експерт Jim Rickards , навпаки, сподівається, що золото продовжуватиме зростати і в кінцевому підсумку може набагато вище поточної ціни у близько 1340 доларів за унцію (thestreet.com). "Я просто дивлюсь вперед, і для мене досить очевидно, що наближається війна", сказав він у інтерв’ю Kitco News.

Цілком імовірно, що найближче майбутнє покаже, хто з цих двох експертів має рацію.

Українська Кредитова Спілка Лимитед

Price of gold depends on global stability in the immediate future, could shoot up in the long runGold is considered to be a “safe heaven” asset and as such should theoretically move in the opposite direction with such risky assets as stocks. So far this year, US stocks (as represented by Dow Jones Industrial Index) and gold have both brought rather strong returns, above 10% each.

Lately, the tensions around North Korea have kept stocks under pressure while causing a small rally in the price of gold. Monday, September 11, was quite characteristic for these assets’ movements: in the absence of bad news from North Korea, gold dropped while stocks soared, also supported by the fact that Hurricane Irma did not hit Florida as strongly as had been expected.
Gold Dec 17 (red line) vs. Dow Jones Industrial Average in 2017, YTD


Current forecasts for gold differ: Carsten Menke, commodities research analyst at private bank Julius Baer (via cnbc.com), downplays the global security concerns and thinks that given the solid expectations of economic growth in the United States and the outlook for higher interest rates, the U.S. dollar is likely to rise higher which would drive the price of gold lower.

On the contrary, markets expert Jim Rickards (via thestreet.com) expects that gold will continue going higher and could eventually could go much higher from the current price of about $1,340 an ounce. “I'm just looking down the road and you can see that war is coming," he told Kitco News.
Quite likely, the immediate future will tell who of these two experts is right.

Ukrainian Credit Union Limited