Monday, March 28, 2016

Новини з фронтів російсько-української економічної війни

Ми уважно стежимо за розвитком економічного аспекту російської агресії проти України. Обидві економіки сильно постраждали з початку російської агресії в Україні в березні 2014 г. Але, схоже, що економіка України продовжує свою тенденцію до зростання, про початок якої ми говорили на початку лютого. На цей раз, Державна служба статистики України повідомила, що в лютому 2016 року промислове виробництво в країні виросло на 7,6% в порівнянні з лютим 2015 р.  (у перерахунку на нормальну кількість днів у лютому зростання склало 4,9%). За словами dt.ua, це було першим випадком місячного зростання  промислового виробництва України (в порівнянні з відповідним місяцем попереднього року) за дуже довгий час, починаючи з липня 2012 року. У січні-лютому 2016 року зростання склало 2,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Водночас, якими би позитивними ці цифри не були, нереформована українська економіка, над якою тяжіє війна на Донбасі, все ще далека від повноцінного відновлення.

У Росії обсяг промислового виробництва в лютому виріс на 1% в порівнянні з лютим 2015 г. Але будучи скоригованим на кількість днів, цей обсяг насправді впав на 1,6%. У січні-лютому обсяг виробництва знизився на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Хоча темпи падіння промислового виробництва в Росії повільно знижуються протягом останніх кількох місяців, очевидно, що економіка Росії все ще перебуває в занепаді. Ось чому керівництво Росії вживає відчайдушних заходів для відміни або принаймні послаблення західних санкцій. Росія використовує будь-якої "виправдання", щоби вмовити Захід послабити санкції - від терористичних актів в Європі до "недотримання" мінських домовленостей Україною. Причини для відчаю очевидні з огляду на прогнози багатьох експертів про те, що економіка Росії може завалитися після 2016 року. Деякі європейські країни, як повідомляється, готові задовольнити вимоги Росії, принаймні частково, або зі страху перед російським колапсом, або просто заради короткострокових "вигід" для своїх економік. Важкі часи для України ніяк не закінчаться.

Українська Кредитова Спілка Лимитед


Update on the Russo-Ukrainian economic war

We have been following closely the developments of the economic dimension of the Russian aggression against Ukraine. Both economies have not done well since the beginning of the aggression in March 2014. But it seems that Ukraine’s economy is continuing its upward trend as greenshoots are becoming visible, as we mentioned back in early February. This time, Ukraine's State Statistics Service reported that, in February 2016, the country's industrial output grew by 7.6% over February 2015. If adjusted to the normal number of days in February, the growth amounted to 4.9%. According to dt.ua, it was the first monthly year-over-year growth in Ukraine's industrial output in a very long while, since July 2012. In January-February 2016, the growth amounted to 2.9% over the same period of 2015. As positive as these numbers may seem, the unreformed and war-stricken Ukrainian economy is still far from a full-fledged recovery.

In Russia, the industrial output in February grew by 1% as compared to February 2015. But if adjusted to the number of days, the output actually fell by 1.6%. In January-February, output was also down, by 0.4%, year-over-year.

Although the rate of decline in industrial output in Russia has been slowly going down over the past several months, it is evident that the Russian economy is still in a state of decline. This is why the Russian leadership is so desperate to lift or at least relax the Western sanctions. Russia is using any "excuse" to talk the West into easing the sanctions - from the terror attacks in Europe to Ukraine's "noncompliance" with the Minsk agreements. The desperation is obvious given the forecasts of many experts that the Russian economy may not survive beyond 2016. And some European countries are reportedly ready to meet Russia's demands, at least partly, either out of the fear of a Russian collapse, or just for the sake of short-term "benefits" for their economies. Tough times for Ukraine never seem to end.

Ukrainian Credit Union Limited

Tuesday, March 15, 2016

Чи це тимчасовий технічний ріст, чи фундаментальне відновлення сировинних ринків?

Загальному тренду зниження цін на сировинні товари у ці дні виповнюється п'ять років. Починаючи з квітня 2011 року, Bloomberg Commodity Index Total Return втратив вже 54%. Але з 19 січня 2016 року індекс почав рости і вже виріс майже на 9%. Ціни на різні сировинні товари відновилися ще більш істотно: сира нафта WTI зросла майже на 50% за останній місяць, в той час як золото виросло майже на 20% з кінця минулого року. Канадійський долар позитивно відреагував на ці події: він почав рости рівно в той момент, як і Bloomberg Commodity Index Total Return, і з тих пір зріс з менш ніж 69 центів США до приблизно 75 центів США.
Чи означає це, що сировинні ринки пройшли дно, або ж це просто ще один тимчасовий сплеск? Багато експертів вважають, що дно ринку сировинних товарів вже пройдене. Дійсно, коли на початку цього року нафта WTI досягла 7-річного мінімуму на позначці $26 за барель, було важко уявити, що ціна може піти ще нижче, хоча було багато аналітиків, які очікували, що вона знизиться до $20 за барель. З точки зору поточної ціни на рівні $36 за барель, ціна у $26 виглядає як дно. Тепер вже постає питання, чи ціна нафти з нинішнього рівня піде вгору, або ж униз, у напрямку до $30/барель?
На це питання немає однозначної відповіді. Інвестиціний банк Goldman Sachs очікує широкий ціновий коридор, між $25 і $45 за барель у другому кварталі 2016 року. Останні ознаки більш обмеженої пропозиції надали аналітикам Goldman Sachs оптимізму - їх попередній прогноз становив від $20 до $40 за барель. Але нинішній діапазон все одно припускає високу ймовірність того, що ціна знов впаде до попередніх низьких рівнів. Крім більш обмеженої пропозиції, недавнє зростання цін було також спричинене покриттям коротких позицій учасниками ринку. Це означає, що після того, як закриття коротких позицій закінчиться, ціни можуть знов почати падіння. Особливо, якщо врахувати, що Іран нещодавно оголосив про свої плани по збільшенню видобутку нафти з нинішніх 3 мільйонів барелів нафти на добу до більше ніж 4 мільйонів барелів на добу. Падіння вже почало відбуватися на початку цього тижня - нафта WTI впала з приблизно $40 до близько $36 за барель.
Такі фундаментальні фактори як економічне уповільнення в Китаї також повинні натиснути на ціни сировини. Щойно стало відомо, що ріст промислового виробництва в Китаї сповільнився до найнижчого темпу після фінансової кризи 2008 року, до 5,4% в січні і лютому. Отже, недавній сплеск цін сировини може і справді виявитися тимчасовим.

Українська Кредитова Спілка Лимитед

Monday, March 14, 2016

Is it a technical bounce or a fundamental recovery for commodities?


The generally downward trend of the commodity prices is currently turning five years old. Since April 2011, Bloomberg Commodity Index Total Return has lost 54%. But, since January 19, 2016, the index started rising and has already gained almost 9%. The prices for different commodities have recovered even more significantly: WTI crude oil has gained almost 50% over the past month, while gold has risen by almost 20% since late last year. The Canadian dollar has responded positively to these events: it started rising at exactly same time as the Bloomberg Commodity Index Total Return and has since jumped from less than 69 US cents to over 75 US cents.
Does this mean that commodity markets have passed the bottom or is this just another temporary upward spike? Many experts are calling this the market bottom for commodities. Indeed, when WTI oil reached a 7-year low at around $26 per barrel earlier this year, it was difficult to imagine that the price could go even lower, although there were many analysts expecting it to go as low as $20 per barrel. From the perspective of the current $40 per barrel, the $26 low does look like a bottom. Now, the question seems to be, where will the oil prices go from here, up, or back down towards $30/barrel levels?
There is no definite answer to this question. Goldman Sachs expects a wide price corridor, between $25 and $45 per barrel during the second quarter of 2016. The recent signs of more limited supply made Goldman Sachs analysts more optimistic as their previous forecast was between $20 and $40 per barrel. But these levels do assume that there is a high probability for the price to drop and re-test the previous low levels. Apart from more limited supply, the recent price rise has been attributed to the covering of short positions by market players. This means that once the short squeeze is over, the price may experience weakness again. Especially considering that Iran has recently announced its plans to increase its oil production from current 3 million barrels of oil per day to more than 4 million barrels per day.
Such fundamental factors as the continuing economic slow-down in China should also weigh on commodity prices. It just became known that China's industrial output has slowed to its weakest rate of growth since the financial crisis of 2008, to 5.4% in January and February. The recent spike in commodities could thus turn out to be a temporary one.

Ukrainian Credit Union Limited

Friday, March 11, 2016

Spring Forward!

Remember everyone! Mar 13, 2016 - Daylight Saving Time Starts
Sunday, March 13, 2016, 2:00:00 AM, clocks are turned forward 1 hour.


Північноамериканські економіки і фондові ринки в 2015-16 рр.

Michael Zienchuk
Investment Advisor, Credential Securities Inc.
Manager, Wealth Strategies Group
Ukrainian Credit Union
У 2015 році провідні північноамериканські фондові індекси перервали своє ралі, яке тривало більше 5 років від мінімумів березня 2009 року. Індекс S&P/TSX Composite зростав безупинно протягом трьох років з 2012 по 2014 рік, в той час як Dow Jones Industrial Average Index (DJIA) і S&P 500 зростали майже безперервно з березня 2009 р. по грудень 2014 р. У 2015 році, в той час як провідні індекси США знизилися на 1%-2%, провідний канадський індекс, S&P/TSX Composite, впав майже на 12% (див таблицю ). Це сталося через слабкі цін на сировинні товари, про що свідчить 26%-ве падіння індексу Bloomberg Commodity Index Total Return у 2015 р. Багато в чому це було обумовлено слабкими цінами на енергоносії, які мають 25%-ву вагу в індексі S&P/TSX Composite.
У перші шість тижнів 2016 р. спад індексів продовжився. Слабкість ринків на початку цього року була трохи несподіваною і експерти порівнювали її з гіршими часами фінансової кризи 2007-2009 рр. Згідно forbes.com, зниження на початку січня 2016 року було найгіршим початком року для індексу Dow Jones Industrial Average (DJIA). Протягом останнього місяця ринки знаходяться у бічному тренді, а з початку року на сьогоднішній день індекси S&P/TSX Composite, DJIA і S&P 500 ослабли на 1,5%-6,2% (див таблицю).


Результати провідних північноамериканських фондових індексів у 2013-2016 рр.

Джерела: Yahoo Finance, web.tmxmoney.com

Що призвело до настільки поганої ситуації з провідними фондовими індексами? По-перше, у випадку американського ринку, тривалий ріст протягом кількох років означав, що падіння було неминучим. За історичними мірками, фондові ринки рідко ростуть безперебійно протягом такого тривалого періоду і багато експертів передбачали корекцію, що, можливо, до певної міри стало пророцтвом, яке здійснило саме себе. Перша корекція після більш ніж чотирьохрічного росту (корекція - це зниження як мінімум на 10% в порівнянні з попереднім високим значенням) відбулася у серпні-вересні 2015 року. На початку 2016 року провідні фондові індекси США знову вступили на територію корекції.
Ще одна причина для млявої поведінки північноамериканських фондових ринків - уповільнення зростання в Китаї. У 2015 році ВВП Китаю виріс на 6,9%, 25-річного мінімуму. Темпи зростання ВВП країни неухильно знижуються - з 9,5% в 2011 році до 7,3% в 2014 році, в той час як за період з 1989 до 2015 року вони в середньому склали 9,9% на рік. Це боляче вдарило по цінах на сировинні товари. Крім того, експерти стверджують, що зростання ВВП Китаю в минулому році було навіть нижче, ніж 6,9%, деякі показники свідчать, що зростання було ближче до 4%. Наприклад, вироблення електроенергії у Китаї знизилося на 0,2% в минулому році, що стало першим річним зниженням з 1968 року.
Слабкість економік США і Канади також не сприяла довірі інвесторів. Економіка США в четвертому кварталі 2015 року зросла лише на 0,7%. Порівняйте це з ростом на 0,6% в першому кварталі 2015 року, коли значна частина США боролася зі сніжними буревіями і багато підприємств були закриті. За весь рік економіка США зросла на 2,4%, як і в 2014 році.
Федеральна резервна система США підвищила ключову відсоткову ставку в грудні 2015 перший раз майже за десять років, на 0,25%, хоча у багатьох експертів були сумніви з приводу цього кроку через невизначеність економічних перспектив. В січні-лютому сумніви у подальшому підвищенні відсоткових ставок також були вельми сильними, з тієї ж причини. Але остання статистика про сильнішу, ніж очікувалося, споживчу інфляцію в США, 2,2% за 12 місяців до січня 2016 року, знову підсилила невизначеність щодо того, чи підвищення ставок буде відкладено, чи піде за визначеним графіком.
Канадійська економіка страждає через низькі ціни на сировинні товари. ВВП Канади впав в рецесію в першій половині 2015 року, вперше з 2009 року, - спад тривав два квартали поспіль (-0.7% в першому кварталі і -0,3% у другому кварталі). Рецесія перервалася у третьому кварталі, коли економіка зросла на 2,3%. Проте зростання видихнулося у останньому місяці кварталу - у вересні ВВП Канади знизився на 0,5% в порівнянні з серпнем. Експерти очікують слабкий ріст ВВП в четвертому кварталі – лише на 1%.
Чи є у канадійського фондового ринку кращі перспективи до кінця цього року? Представники Банку Канади обговорюють різні види стратегій по відродженню економіки країни, наприклад, перехід до негативних відсоткових ставок, як спосіб стимулювати корпоративні та споживчі витрати, незалежно від впливу на канадійський долар. Є також дискусії, що Канада повинна відходити від використання лише монетарної політики для оживлення економіки, і наростити державні витрати. Це відповідає мисленню ліберального уряду, який планує збільшити витрати і створити дефіцит бюджету. Інші глобальні гравці також шукають способи поліпшити свої власні обставини, наприклад, ОПЕК та інші нафтовидобувні країни час від часу обговорюють скорочення видобутку для підняття цін на нафту. Це може надати нової динаміки канадійському фондовому ринку.

Michael Zienchuk
Investment Advisor, Credential Securities Inc.
Manager, Wealth Strategies Group
Ukrainian Credit Union
416-763-5575 x204
www.ukrainiancu.com

Mutual funds and other securities are offered through Credential Securities Inc. Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the prospectus before investing. Unless otherwise stated, mutual funds and other securities are not insured nor guaranteed, their values change frequently, and past performance may not be repeated. The information contained in this article was obtained from sources believed to be reliable; however, we cannot guarantee that it is accurate or complete. This article is provided as a general source of information and should not be considered personal investment advice or solicitation to buy or sell any mutual funds and other securities. Credential Securities Inc. is a Member of the Canadian Investor Protection Fund.

Lemon Bucket at Brash

One of our favourite bands asked us to post info about their upcoming show tonight and tomorrow, details below:

THE LEMON BUCKET ORKESTRA
ANNOUNCE SPRING TOUR DATESPERFORM IN TORONTO AT 
BRASH! A BADASS BRASS FESTIVAL 
ON MARCH 11 & 12

Toronto, ON – March 8, 2016 – The Lemon Bucket Orkestra have kicked off 2016 with a bang! Following a World Album of the Year JUNO nomination for their 2015 release, Moorka, the group makes their return home for their first Toronto shows of the new year – two nights at the Opera House for BRASH! A Badass Brass Festival on March 11 and 12. The band will then hit the road for a run of Western Canadian dates through April, including a performance as part of JUNOFest (details listed below). 

BRASH! will be an event like no other. Inspired by Guca, the week-long trumpet festival in a village in Southern Serbia, renowned for its loud parading musicians who compete for tips in the Rakia-soaked streets, BRASH! will be the first festival of its kind in Toronto. Developed and created by The Lemon Bucket Orkestra, the shows will be dedicated to loud horn playing traditions of Eastern Europe, mixed with American big band, Colombian Cumbia, and New Orleans jazz – a coming together of four raging brass bands from three different cities. Full details and ticket info can be found here

In the last year, The Lemon Bucket Orkestra took home a Canadian Folk Music Award for World Music Group of the Year and were named the best band in Toronto by NOW Magazine. The group has captivated audiences around the world with their super high-energy music and has been making waves in the theatre world with the critically acclaimed interactive folk opera, Counting Sheep, based on the band members’ first-hand experiences in the protests/revolution of dignity of 2014 and on the Ukraine/Russia warfront. 

After spending the end of summer 2015 on a three-and-a-half-month tour of Europe, South Korea, and Eastern Canada, the group took a three-month break to wind down, and now they’re back to showcase the guerilla-folk-party-punk antics they are known for. Don’t miss them this spring!


Noah Sullivan
Booking, Lemon Bucket Orkestra

Thursday, March 10, 2016

Хор Веснівка святкує свій золотий ювілей


написала статтю Люба Креховецька

Веснівка, видатний український жіночий хор в Канаді, святкує свої 50-ті роковини. Заснований 1965-го року Квіткою Кондрацькою, цей Торонтонський хор відзначає музичне осягнення виїмковим 2015-2016 сезоном який включає ґала виступ, новий запис на платівці, та новий спосіб розширення свого музичного надбання з загалом.

Хор випустив збірку ‘Найкраще Веснівки’ під назвою 50 Seasons of Song, яку можна набути на iTunes разом з п'яти попередніх записів Веснівки. Хор офіційно відкриває свою електронну бібліотеку української хорової музики, e-Library of Ukrainian Choral Music, 20-го березня. Ця бібліотека дозволить хоровим ансамблям по цілому світі доступ до їхнього обширного архіву через інтернет. Розширенням свого репертуару в цей спосіб, Веснівка залишає чудову музичну спадщину майбутнім поколінням.

Веснівка у Франції
Святкування продовжуються в квітні. З нагоди 50-ліття, Веснівка приготовляється до величавого концерту 50th Anniversary Concert 17-го квітня в Glenn Gould Studio, Торонто, на котрий квитки вже розпродані. (Щоб додати ваше ім’я до списка осіб які бажають квиток, прошу зголоситися до Николи.) В програмі включені твори видатних канадських композиторів українського походження, особливо твори Зені Кушпети, Лариси Кузьменко, Зеновія Лавришина та Романа Гурка.

Цілорічні святкування офіційно завершуються святочним вечером 50th Anniversary Gala 7-го травня в Palais Royale, Торонто. Зустріч дасть чудову нагоду членам Веснівки разом з бувшими членами, добровольцями та прихильниками зійтися та гарно поспілкуватися.

Веснівка у Гай Парку в Торонті
Веснівка гордо зараховує Українську Кредитову Спілку до своїх довголітніх прихильників та висловлює щиру подяку управі та всьому членству Кредитівки за їхню постійну жертвенність та безпереривну підтримку цілими роками.

Spotlight on: Vesnivka choir

Vesnivka choir celebrates its golden anniversary

by Luba Krekhovetska

Vesnivka, Canada’s pre-eminent Ukrainian women’s choir, is celebrating its 50th anniversary. Founded in 1965 by Kvitka Kondracki, the Toronto-based choir is marking this musical milestone with an eventful 2015-2016 season that features a gala performance, a new recording, and a new way of sharing its music far and wide.

The choir has released a ‘Best of Vesnivka’ compilation, 50 Seasons of Song, which is available on iTunes along with five previous Vesnivka recordings. On March 20, the choir is officially launching its e-Library of Ukrainian Choral Music. The e-Library will enable choral groups world-wide to access and download its sheet music online. In sharing its repertoire, Vesnivka leaves a musical legacy for generations to come.

Vesnivka at Llangollen in Wales

The celebrations continue in April, as Vesnivka prepares for a sold-out 50th Anniversary Concert on April 17 at the Glenn Gould Studio in Toronto. (Contact us to be added to the waiting list for tickets.) The program will feature works by prominent Ukrainian-Canadian composers including Zenia Kushpeta, Larysa Kuzmenko, Zenoby Lawryshyn and Roman Hurko.

The year-long celebration culminates in a formal 50th Anniversary Gala on May 7 at Toronto’s Palais Royale. The event will bring together current and former members, all well as volunteers and supporters.

Vesnivka is proud to count the Ukrainian Credit Union Limited among its long-time supporters, and thanks the entire UCU community for its generosity over these many years.

Tuesday, March 1, 2016

УКС запроваджує нові стипендії в 2016 році!


Олег Мар’янчук
Chair, Scholarship Committee
Щорічно Українська Кредитова Спілка Лимитед надає стипендії гідним молодим членам Спілки. У цьому році на додаток до стипендій, які ми пропонуємо щороку, ми вводимо дві нових стипендії.

Перша нова стипендія визнає внесок Євгена Романа, який до недавнього часу був Головою Ради Директорів Української Кредитової Спілки Лимитед. Ця нова стипендія (Стипендія Євгена Романа Української Кредитової Спілки в розмірі $2000) призначається кандидату українського походження, який є студентом денного відділення після-шкільного навчального закладу в галузі навчання, яке приведе до кар'єри в технологічному секторі (наприклад у аерокосмічній галузі, галузі штучного інтелекту, обчислювальної техніки, інформаційних технологій, нанотехнологій, телекомунікацій та суміжних областях).

Євген Роман широко розглядається як провідний канадійський спеціаліст з інновацій та високих технологій. Він був визнаний канадійським CIO року в 2015 році. За час його 15-річної служби в якості Голови Ради Директорів, Євген Роман допоміг УКС здійснити п'ять злиттів і поглинань, в тому числі Української Кредитової Спілки (Садбурі), Парафіяльної Кредитової Спілки Св. Димитрія, Української Кредитової Спілки (Ст. Кетеринс), Кредитової Спілки Союз і Об’єднаної Української Кредитової Спілки (Гамільтон), що зробило УКС одною з найбільших етнічних кредитових спілок в Онтаріо. Під його керівництвом УКС одною з перших серед кредитових спілок в Онтаріо запровадила інформаційний центр, який і донині є ключовим елементом системи надання послуг УКС.

Друга нова стипендія – це стипендія з журналістики Медіа-групи Новий шлях. Щороку цю стипендію діставатиме один студент або недавній випускник в галузі журналістики або фотожурналістики. Обраному кандидатові буде надана можливість працювати з медіа-групою Новий Шлях, писати щомісячні статті або колонки. Якщо буде обраний фотожурналіст, він повинен буде робити щомісячні фоторепортажі, які будуть опубліковані в Новому Шляху. Ця стипендія в розмірі $3000 буде надаватися студенту протягом року, в якому вони працюватимуть у Новому Шляху.

На додаток до цих нових стипендій, Українська Кредитова Спілка Лимитед продовжує пропонувати наступні існуючі стипендії:

UCU adds new scholarships in 2016


Oleh Marianchuk
Chair, Scholarship Committee
Every year Ukrainian Credit Union Limited awards scholarships to deserving young members. This year in addition to the scholarships that we offer every year, we are introducing two brand new scholarships.

The first new scholarship recognizes the contribution of Eugene Roman, who until recently served as the Chair of the Board of Directors of Ukrainian Credit Union Limited. This new scholarship (Ukrainian Credit Union Limited Eugene Roman Scholarship, in the sum of $2,000, will be awarded to a candidate of Ukrainian heritage who is enrolled full time in a post-secondary institution in a field of study that will lead to a career in the technology sector (for example Aerospace, Artificial Intelligence, Computer Engineering, Information Technology, Nanotechnology, Telecommunications, and related fields).

Mr. Roman is widely regarded as a leading Canadian authority on innovation and high-tech. He was recognized as Canadian CIO of the Year in 2015. During his 15 years as the chair, Eugene Roman helped steer UCU through five mergers and acquisitions, including Ukrainian (Sudbury) Credit Union, St. Demetrius Parish Credit Union, Ukrainian (St. Catharines) Credit Union, So-Use Credit Union and United Ukrainian (Hamilton) Credit Union, making it one of the largest ethnic credit unions in Ontario. Under his leadership, UCU was one of the first credit unions in Ontario to implement a Call Centre, which continues today as a key element of the UCU’s service delivery model.

The second new scholarship is the Ukrainian Credit Union Limited New Pathway Journalism Fellowship. Each year, a student that is currently enrolled full time in a postsecondary institution in a field of study that will lead to a career in journalism (print, online, TV, radio) or photojournalism, or a recent graduate of the same, and who shows community involvement, will be named to this fellowship. The chosen individual will be offered the opportunity to work with The New Pathway, writing monthly articles or opinion pieces. If a photojournalist is selected, they will be expected to create monthly photo essays that will be published in The New Pathway. This fellowship will provide the student with a stipend of $3,000 throughout the year that they are working with The New Pathway.

In addition to these new scholarships, Ukrainian Credit Union Limited continues to offer its existing scholarships which include the following: