Friday, December 23, 2016

Merry Christmas and Happy New Year from Ukrainian Credit Union!Українськa Кредитовa Спiлкa Лимитед Вiтaє Всіх з Pіздвом Христовим та Новим Роком! З нагоди Рiздвяних Свят i наступаючого Нового 2017 Року, члени Ради Директорів i Працiвники УКС щиро бажають Вам здоров’я, радості, та сповнення всіх надій і мрій.

Христос cя Рождає!

Ukrainian Credit Union Limited wishes everyone a Merry Christmas and all the best in the new year! The board of Directors and all employees wish you health, happiness and fulfillment of all your hopes and dreams in 2017. 


Christ is born! Glorify Him!

Friday, December 16, 2016

Service disruption

Please note: Internet, mobile app and telephone banking services will not be available from 4:00am-6:30am Sunday December 18th, 2016 due to system maintenance. We apologize for the inconvenience.

Tuesday, December 13, 2016

Економічні прогнози уряду і податок на вуглецеві викиди


Дві, здавалося б, непов'язаних між собою події відбулися минулого тижня. Міністр фінансів Канади Білл Морно провів передбюджетні консультації, в ході яких розкрив урядовий аналіз перспектив канадської економіки. Друга подія - прем'єр-міністр Джастін Трюдо досягнув згоди про боротьбу зі змінами клімату з більшістю провінцій з метою досягнення цілей зі скорочення викидів вуглецю в Канаді до 2030 року.

Ці події здаються непов'язаними в першу чергу тому, що в засобах масової інформації практично відсутній аналіз економічних наслідків податку на вуглецеві викиди або ж carbon tax в Канаді. Зате вже є чітке уявлення проблем, які, на думку уряду, будуть переслідувати канадську економіку протягом деякого часу. Урядове слайд-шоу, отримане CBC News, показує, що, починаючи з 2010 року до теперішнього часу, сукупний недобір номінального ВВП Канади склав $430 млрд, в порівнянні з планами уряду, які складалися у 2011 році. CBC повідомляє, що уряд очікує слабкий ріст ВВП у 1,8% на рік до 2029 року.

Але залишається неясним, яким чином майбутній carbon tax впливатиме на економіку Канади. Одне з небагатьох досліджень цього впливу надала кампанія Price Carbon Now, яка виступає за «широке, ефективне і справедливе оподаткування вуглецю». Це дослідження говорить, що канадська економіка виросте на 39% до 2020 року в порівнянні з 2006 роком у відсутності будь-якого оподаткування вуглецю, а у випадку введення такого оподаткування ВВП виросте на 34%.
Це дослідження було засноване на більш високому податку на вуглець та іншому графіку його введення, ніж передбачається у фактичній угоді уряду з провінціями, тому воно не може бути використане для оцінки впливу майбутнього податку на економіку. Проте з цього дослідження очевидно, що податок на викиди вуглецю уповільнює зростання ВВП. У цьому конкретному випадку, зростання ВВП без цього податку з 2006 по 2020 рік буде на 5 відсоткових пунктів вище, ніж за умови введення податку (39% проти 34%).

 Українська Кредитова Спілка Лимитед


Government’s economic outlook and carbon pricingTwo seemingly unrelated events happened last week. Canada’s Finance Minister Bill Morneau held virtual pre-budget consultations and disclosed the government’s analysis of the Canadian economy. And Prime Minister Justin Trudeau achieved a climate-change agreement with most Canadian provinces to meet the country's 2030 emissions reduction targets.

These events seem unrelated primarily because there is a lack of analysis in the media of the expected economic effects of carbon pricing in Canada. But there is now a clearer picture of the weight that the Canadian economy will need to carry for some time in the future, according to the government’s analysis disclosed during the pre-budget consultations. The government’s slide show, obtained by CBC News, reveals that, from 2010 until now, the cumulative shortfall of nominal Canadian GDP has amounted to $430 billion, as compared to the Budget Outlook for 2011. According to CBC, the government expects weak annual GDP growth of just 1.8% per year on average until 2029.So, how is this economic outlook affected by the future carbon tax? It remains unclear. One study, which puts the effect of carbon pricing on the Canadian economy in layman terms, is provided by the Price Carbon Now campaign which advocates for “broad, effective and equitable carbon pricing”. It says that the Canadian economy would grow by 39% by 2020 relative to 2006 in the absence of any carbon pricing policy, and under a carbon pricing policy the GDP will grow by 34% by 2020.


That study was based on a higher carbon price and a different introduction schedule than is envisioned in the actual climate-change accord with the provinces, therefore it cannot be used to gauge the effect of the future carbon tax. But it does state that carbon tax slows GDP growth projections. In that particular case, the GDP growth without carbon pricing between 2006 and 2020 would be 5% higher than in the carbon pricing scenario (39% vs. 34%).

Ukrainian Credit Union Limited