Thursday, July 24, 2014

Зі собою не забереш - Планування Cпадку: частина 3

Анна Процьо,
Estate and Administration Officer
Заповідальні трасти, опікунство та доручення
У перших двох частинах (Ч1 i Ч2) цієї серії статей ми проаналізували, чому планування спадку є важливим, про що ви маєте подумати при складенні вашого плану, про призначення виконавців і спадкоємців. У цій заключній частині ми розглянемо питання заповідальних трастів, призначення опікунів і доручень.

Заповідальні трасти
Існує три основних види заповідальних трастів, які ви можете включити до заповіту, — подружні трасти, трасти для неповнолітніх дітей і трасти для дорос- лих дітей. Кожен із цих трастів має свою мету.

Подружні трасти — для підтримки подружжя протягом усього життя.
Трасти для неповнолітніх дітей — для підтримки дітей до досягнення повноліття або старшого віку, визначеного в заповіті.
Трасти для дорослих дітей — для догляду за дорослими дітьми, які перебувають на утриманні, для захисту активів дітей, які не можуть керувати своїми власними фінансовими справами, або для захисту спадщини від потенційних кредиторів.


Трасти можуть працювати протягом дуже тривалого часу, у деяких випадках — протягом десятиліть. Саме тому важливо чітко окреслити їхню мету, те, як вони повинні працювати й що має відбутися з коштами, котрі залишаться по закінченні дії трасту.

Опікунство
Вам потрібно вирішити, хто буде піклуватися про ваших дітей у разі, якщо ви помрете, залишивши неповнолітніх дітей. Опікун буде нести відповідальність і матиме юридичні повноваження для догляду за вашими дітьми, їхньою освітою й добробутом до досягнення ними повноліття.

Дитина часто живе з опікуном (хоча це не завжди так), тому важливо на цю роль вибрати того, хто може взяти на себе таку відповідальність і кому ви можете довірити виховання ваших дітей, згідно з вашими моральними, етичними та/або релігійними стандартами.

Дуже важливо поговорити з людиною, яку ви хочете призначити опікуном, перш ніж уписати її в заповіт. Це ґарантуватиме, що ця людина буде готовою взяти на себе таку відповідальність, а також те, що вона розумітиме, що від
неї вимагатиметься. Крім того, доцільно назвати альтернативного опікуна, який міг би взяти на себе цю відповідальність, якщо основний опікун у майбутньому не зможе чи не захоче виконувати цю роль.

Ви можете призначити виконавцем, довіреною особою та опікуном одну й ту саму особу. Однак кожна із цих ролей має свої вимоги й обов’язки, тож варто розглянути призначення різних людей на кожну роль.

Доручення
Планування на випадок можливої хвороби або нещасного випадку є частиною планування спадку. У багатьох провінціях
Канади встановлено два різних типи доручень для подібних ситуацій.

Доручення для особистого догляду дозволяє призначити особу, яка буде займатися розглядом питань харчування, проживання та згоди на лікування для вас у разі, якщо ви станете недієздатним (-ою). Залежно від провінції ці документи також називаються Living Wills або Health Care Directives і забезпечують вибір виду лікування незалежно від вашої волі.

Доручення для власності наділяє особу або компанію правом керувати вашими фінансовими справами за вашого життя. У випадку обмеженого доручення це керування може обмежуватися кон- кретними заходами або активами. У випадку загального — ваша довірена особа отримує абсолютний контроль над вашими фінансовими справами.

Доручення може бути тимчасовим або на невизначений термін. У будь-якому разі, його дія закінчується після смерті донора. Доручення, видане на невизначений термін, може набути чинності негайно або по завершенні певного терміну. Доручення може бути скасоване в будь-який час донором, якщо він/вона вважається дієздатним (-ою).

При підготовці доручення важливо залучити адвоката, щоб зробити це правильно й аби переконатися, що ви повною мірою усвідомлюєте повноваження, які передаєте. У плануванні доручення для власності ефективнішим є призначення професійного опікуна.

Якщо у вас виникли запитання про планування спадку за допомогою Української кредитової спілки, будь ласка, зателефонуйте мені.

Анна Процьо,
Estate and Administration Officer
Ukrainian Credit Union,
416-763-5575 x200,
aprocio@ukrainiancu.com,
www.ukrainiancu.com

Частина 1 (укр.) або Part 1 (анг.)
Частина 2 (укр.) або Part 2 (анг.)

No comments:

Post a Comment