Thursday, January 22, 2015

RESP чи RRSP? Heпростий вибір.

Tetiana Basmat, CFP
Financial Services Associate, UCU
Ви плануєте відкри­ти RESP (зареє­стрований освітній накопичувальний план) для ваших дітей і водночас хотіли би зро­бити внесок у власний RRSP (зареєстрований пенсійний накопичуваль­ний план). Це — непросте рішення, особливо якщо ви не зможете собі дозволити максимaлізувати переваги обох програм. Що краще вибрати?

Ви повинні розгляну­ти можливість внеску до RRSP, якщо серйозно за­думуєтеся над фінансовим боком вашої старості; a фінансування з RRSP ку­півлі власного житла або власної освіти входить до ваших планів, та, крім того, неоподаткування доходу від інвестицій у рамках RRSP є для вас привабливим. І найголо­вніше — якщо ви внесете кошти в RRSP, то зможете відрахувати цей внесок від вашого оподаткованого доходу й заплатите менше податку. У стратеґії пен­сійного планування також варто використати TFSA (звільнений від податку ощадний рахунок), який дасть вам змогу відклика­ти кошти абсолютно без податку, а також є універ­сальним засобом спадко­вого планування.

Та поговорімо про RESP. Хоча відрахування до RESP не виключається зі суми оподаткованого доходу, але під згадану вище освіт­ню програму канадська держава додає до RESP суму, що дорівнює 20 % на ваші внески, що квалі­фікуються державою, до $500 щорічно на кожну дитину або $1,000, якщо є невикористаний room із попереднього року, і до $7,200 максимально за весь час вашого інвесту­вання. Також ви можете отримати ще додатково 10 або 20 % від держави на перші $500 внесків, якщо ваша сім’я має скромний дохід. Сума сімейного до­ходу, що кваліфікується на додатковий державний «подарунок», перерахову­ється щороку й ґрунтуєть­ся, у першу чергу, на рівні інфляції. Для дітей із сімей зі скромним доходом, що народилися 1 січня 2004 року й пізніше, держава, стимулюючи ранні внески до RESP, додає до RESP ще $500 у вигляді освітнього бонду одноразово. У подальшому держава добавлятиме по $100 щорічно до 15 років за ті роки, коли сім’я буде продовжувати кваліфікуватися до цієї категорії за доходом. Mаксимально ця сума складає до $2,000.

Я абсолютно твердо вірю в стратеґію повного використання державних ґрантів і томy раджy спер­шу використати переваги державної підтримки щодо освіти ваших дітей, макси­малізуючи внески до RESP.

Важлива порада: якщо вашій дитині виповню­ється 15 років до кінця рокy й ви ніколи не робили внесків до RESP, внесіть мінімум $2,000 і ви отримаєте державний «подарунок» на цю суму, а також у наступні роки — до досягнення вашою дитиною 17 років. Якщо у вас двоє і більше дітей — використайте переваги сімейного RESP-плану, що дасть вам можливість перенести не використані старшими дітьми гроші до молодших дітей.

Якщо RRSP — це ваш фонд у податково-ефективній манері на майбутню пенсію, то RESP дасть вам змогу відкласти кошти та допоможе профінансу­вати (також у податково-ефективній манері) піс­ляшкільну освіту вашої дитини. Плата за навчання в університетах і коледжах постійно зростає, а на­явність комп’ютера є най­частіше необхідною умо­вою навчання. Студентські позики — не найкращий фінансовий ресурс, а швидше навпаки — це закабалює вашу дитину на довгі роки. Але багато батьків радо піде на значні жертви, щоби ґарантувати своїм дітям кращу кар’єру завдяки престижній освіті.

Kошти, накопичені в RESP (до $50,000), за умо­ви, що дитина/діти не на­вчаються в університетах чи коледжах, можуть бути відкликані батьками дo власного RRSP, якщо їм це дозволяє так званий RRSP room. Звичайно, існують інші обов’язкові умови, коли освітні фонди (RESP) можуть бути переведені до пенсійних фондів (RRSP).

Тримайте невикорис­тані RESP-плани відкри­тими 35 років. Mожливо, освітні пріоритети ваших дітей зміняться й зникне необхідність відкликання фондів, сплати штрафів і повернення 20 % державі. Якщо все ж таки життєві обставини змусять вас відкликати RESP-внески, розгляньте можливість пожертвувати доходи від інвестицій вашого RESP-плану до освітньої інсти­туції, щоб отримати подат­кові пільги. Для тих батьків, котрі почали заощадження в RESP у ранньому віці сво­їх дітей і які з різних причин не змогли максималізува­ти власні внески до RRSP, можливість перевести не­використані освітні фонди до власних пенсійних може виявитися привабливим вибором.

Тетяна Басмат, CFP
Financial Services Associate
Ukrainian Credit Union Limited
Wealth Strategies Group
416-762-6961 x248No comments:

Post a Comment