Friday, January 16, 2015

Що таке ТFSA (Tax-Free Savings Account)? Як ним зкористатися?

Тетяна Басмат, CFP
Financial Services Associate, UCU
ТFSA (Tax-Free Savings Account) є найновішим і найгнучкішим реєcтрованим інвестиційним інструментом на фінансовому ринку, який з’явився 2009 року в додаток до таких назагал відомих реєстрованих продуктів, як RRSP i RRIF.

Попри всю нескладність цього фінансового продукту, наш досвід показує, що ТFSA поки що викликає найбільше за-питань щодо його особливостей, способів інвестування, можливостей відкликання коштів, а також викоpистання ТFSA як інструменту спадковового планування.

Хто може відкрити ТFSA?
Будь-яка особа, яка не виступає довірчою (trust) і досягла віку 18 років і старше, а також має дійсний SIN, може відкрити ТFSA. Власником TFSA є особа, що зробила внесок y ТFSA; і на її ім’я реєструється рахунок з СRA (Податковою аґенцією Канади). Ви можете дати кошти вашомy подружжю на відкриття ТFSA; і при цьому ні сума, яку ви дали, ні дохід від інвестицій не будуть віднесені до вас із метою оподаткування (tax attribution).

Якщо ви покинули Канаду, тобто з метою оподаткування ви не є її жителем (non-resident), але до цього ви інвестували в ТFSA, вам дозволяється тримати його відкритим. Ні сам цей фінансовий продукт, ні доходи від інвестицій, ні відкликання коштів не будуть оподатковуватися. Але за роки, коли ви не живете в Канаді, ТFSA contribution room не накопичується.

Скільки можна інвестувати в ТFSA?
Якщо у вас ніколи не було ТFSA, то в 2015 році ви можете зробити внесок у розмірі $36,500. Не використаний вами room необмежено переноситься на наступні роки. Важливо пам’ятати, що кошти, інвестовані в ТFSA, не виключаються з доходу з метою оподаткування.

Види інвестицій y ТFSA
Кошти, вкладені в ТFSA, можуть бути інвестованими в ощадні рахунки, термінові депозити, GIC, кваліфіковані Мutual Funds i кваліфіковані stocks. Основна суть ТFSA закладена в принциповій особливості цього продукту, а саме: доходи від інвестицій y ТFSA є звільненими від податку. Тому розгляньте використання цієї особливості ТFSA як способу безподаткового зростання ваших інвестицій як для короткотермінових, так і довготермінових фінансових цілей.

Відкликання коштів із ТFSA
Ви можете відкликати кошти з ТFSA (відповідно до умов інвестування), як основу (principal), так і дохід від інвестицій; і вся ця сума не буде оподатковуватися. Це відкриває можливість реінвестувати всю відкликану суму, включаючи знятий дохід від інвестицій, у TFSA наступного року. Повернення коштів y рік їх відкликання не рекомендується, так як вся
реінвестована сума стане об’єктом пеналті в розмірі 1 % щомісячно.

TFSA, RRSP i RRIF
Спільним у всіх трьохmреєстрованих рахунків є те, що доходи від інвестицій звільнені від податку. На відміну від RRSP і RRIF, відкликання коштів із ТFSA не оподатковуються. ТFSA і RRSP мають contribution room, який можна перевірити в Notice Оf Assessment, але розраховується він в інший спосіб. ТFSA не має визначеного терміну для внесків (deadline), а внески в ТFSA не є об’єктом для зменшення податків, як це властиво для RRSP. ТFSA не конвертується в інший реєстрований продукт, як RRSP переводиться у RRIF y рік, коли його власник досягає віку 71 рік. Інвестування в ТFSA можливе так довго, як живе його власник (відповідно до наявного room), тоді як для RRSP — це вік власникa 71 рік, а для RRIF єдиним джерелом фондів є переведення їх з RRSP.

TFSA і планування спадку
Ви можете призначити спадкоємця або власника-наступника (подружжя/партнера громадянського шлюбу) на випадок смерті. Taк, власник-наступник yспадковує ТFSA абсолютно без податку. TFSA лише перереєструється після смерті на ім’я подружжя/партнера громадянського шлюбу. Призначений спадкоємець дістане всі кошти з yспадкованого ТFSA готівкою, плюс відсотки від інвестування до дня смерті власника, без податку, при цьому занісши у свою податкову декларацію як дохід лише відсотки від інвестування ТFSA з дня смерті власника до дня виплати ТFSA, що є практично мізерною сумою. Не буде жодного податку на ТFSA і в фінальній податковій декларації особи, що померла. Тому ТFSA на нинішній день можна назвати найyніверсальнішим інструментом спадкового планування.

Зверніться до кваліфікованих спеціалістів Української кредитової спілки за порадою щодо ваших найоптимальніших можливостей інвестування в ТFSA у рамках обраної вами фінансової мети.

Тетяна Басмат
Tetyana Basmat, CFP
Financial Services Associate
Ukrainian Credit Union
416-762-6961 ext. 248

tbasmat@ukrainiancu.com

No comments:

Post a Comment