Friday, February 6, 2015

Використання подружнього (Spousal) RRSP

Володимир Карман,
UCU Branch Manager - Bloor West
Тепер ви вже, напевно, знаєте важливість інвестування в RRSP як засіб заощадження для вашого майбутнього пенсійного доходу, і як ефективний метод зменшeння податкiв на ваші доходи. Подружній (Spousal) RRSP є ефективним засобом зменьшення податків на пенсійний дохід шляхом перерозподілу пенсійних планів між чоловіком і жінкою. Подружній RRSP дає змогу зменшити податки як під час внесення коштів в RRSP, і так само знизити податки пізніше, коли обоє з подружжя будуть вже на пенсії.
Що таке перерозподіл доходів (income-splitting)?
Перерозподіл доходів (income-splitting) це спосіб зменшення загальної суми податку, який платить ваша сім'я, передаючи дохід від працівника з більш високим рівнем доходу до іншого члена сім’ї з нижчим рівнем доходу, сума якого буде обкладатися податком за значно нижчою ставкою чи не буде оподатковуватися взагалі.

Інші переваги перерозподілу доходів
Перерозподіл доходів також дає переваги при розрахунку держаної пенсії за віком (OAS) і дозволяє запобігти необхідності повертати частину цієї допомоги (OAS) державі у випадках, коли дохід одного з подружжя буде дуже високий. В 2014-2015 роках програма OAS вимагає повернення частини отриманої допомоги, як тільки ваш особистий дохід перевищує $70,954 на рік.

Як вирівняти дохід обох членів подружжя після виходу на пенсію за допомогою подружнього RRSP?
Платник податку має право зробити річний внесок або у свій особистий RRSP, або в RRSP на ім'я свого подружжя, але вся сума цього внеску у податковій декларації буде вирахувана з доходу тієї особи, що внесла гроші. Безпосередня користь для вкладника в RRSP полягає у зменшенні податку вже цього року, а в довготерміновій перспективі – у зниженні майбутніх сімейних податків на дохід після виходу на пенсію. Починаючи з 1993 року у визначення “подружжя” включeнe положення зі загального сімейного права. Якщо неодружена пара живе в громадянськoмy шлюбi впродовж одного року або більше або живе разом і має спільну дитину, вона має право зробити внесок до подружнього RRSP.

Загальна сума вашого внеску до подружнього RRSP у поєднанні з особистим RRSP не може перевищувати вашої максимально дозволеної суму внеску до RRSP. Наприклад, Іван заробляє $50,000 на рік. Беручи до уваги цьогорічний максимальний рівень вкладу, що становить 18% від зароблених доходів попереднього року, Іван може внести $9,000 до RRSP. Він може вкласти всі $9,000 до свого особистого RRSP або до подружнього RRSP його дружини, чи розділити на дві частини для свого і RRSP його дружини, але загальна сума вкладів не може перевищувати максимальної суми його невикористаних внесків із всіх попередніх років.
Подружній RRSP також може бути використаний як спосіб відтермінуванти сплати податків. Якщо особа є старшою за 71 рік і продовжує працювати, то вона вже не в змозі зробити свій внесок в особистий RRSP з огляду на вікове обмеження. Поки інший член подружжя не досяг зазначеного віку, ця особа може зробити внесок до його (її) подружнього RRSP і тим самим зменшити свої поточні податки.
Правило “Трьох Років” важливо пам’ятати, якщо ви плануєте знімати гроші з подружнього RRSP найближчим часом. Якщо член подружжя з нижчим рівнем доходу, який отримав внесок у подружній RRSP, вирішить зняти кошти відразу aбo протягом трьох календарних років після вашого останнього внеску, ці кошти будуть оподатковані за найвищою ставкою податку того з подружжя, хто вніс гроші в цей план. Якщо гроші витягаються більш ніж за три роки після здійснення вкладу, то ці кошти будуть розглядатися як дохід у податковій декларації того, хто отримав внесок. Важливо зазначити, що  йдeться пpo календарні роки.

Наприклад, якщо останній внесок був зроблено у грудні 2012 року, то гроші, вибрані з подружнього RRSP, будуть оподатковані як дохід отримувача з січня 2015 року. Якщо вклад в RRSP було зроблено в січні 2013-го, то навіть за умови, що він був застосований вкладником до податкової декларації 2013го, оподаткування його, як доходу отримувача, почнеться зі січня 2016 року.

Правило “Трьох років” не застосовується в таких випадках:
          Подружжя розійшлося, і члени подружжя живуть окремо (separated);
          Один із членів подружжя помер у рік, коли гроші були витягнуті з плану;
          Один із членів подружжя перестає вважатися мешканцем Канади для мети оподаткування;
          Якщо гроші були переведені в аннюїті (annuity)

Примітка: Якщо ви перетворили ваш подружній RRSP на RRIF, вам дозволено знімати лише мінімальну суму грошей протягом трьох років після останнього внеску. Будь-яке перевищення цієї суми буде обкладатися податком як дохід в податковій декларації вкладника, а не отримувача.
Подружній RRSP це один із небагатьох законних засобів перерозподілу доходу всередені сім’ї, який допомагає канадцям заощадити гроші, особливо тоді, коли більшість людей цього потребує – а саме, на пенсії.

Володимир Карман
Branch Manager, Bloor West
Ukrainian Credit Union Limited
416.762.6961 x238
vkarman@ukrainiancu.com

www.ukrainiancu.com

No comments:

Post a Comment