Thursday, August 7, 2014

Державні ґранти для людей з інвалідністю - Частина 2

Катерина Литвинюк
Федеральні гранти і гарантії
Сьогодні ми продовжимо розповідь про Зареєстрований Ощадний рахунок для людей -інвалідів (RDSP). Отже RDSP поєднує в собі переваги неоподаткованого інвестування з правом на отримання державних грантів і гарантів, щоб забезпечити привабливий спосіб побудови безпечного фінансового майбутнього для людей з фізичними чи психічними вадами.

Федеральний уряд виплачує гранти тa гарантії для інвалідів до кінця року коли бенефіціар досягає 49-річного віку. Починаючи з 2011 р.бенефіціар може переносити невикористані гранти і гарантії на період до 10 років (починаючи з 2008 року, коли були започатковані рахунки RDSP).

Канадський Ощадний Грант для Інвалідів (CDSG)
Федеральний уряд може надати CDSG допомогу (до $3500 річно) на підставі чистого доходу дорослого одержувача (або подружжя) та суми щорічних внесків  в RDSP. Максимальна сума гранту на одного одержувача може становити $70000 за все існування RDSP.
Розміри CDSG, дійсні у 2014 р.:
Чистий сімейний дохід*
Рівень CDSG
Максимальний річний CDSG
Включно по $87,907
300% на перші $500
200%
на наступну $1,000
$3,500
Більше $87,907
100% на першу $1,000
$1,000
* Для неповнолітнього бенефіціара чистий сімейний дохід є доходом його батьків. Рівні доходу індексуються щорічно відповідно інфляції.

Канадська Ощадна Гарантія для Інвалідів (CDSB)
На додаток до CDSG, Федеральний уряд може внести гарантії CDSB до $1,000 на рік до RDSP малозабезпеченого бенефіціара, навіть якщо на рахунок не будуть надходити жодні  внески. Максимальний розмір гарантій за весь термін існування RDSP рахунку становить $20,000.

Розміри CDSB, дійсні у 2014 р.:
Чистий сімейний дохід*
Максимальний річний CDSB
Включно по $ 25,584
$1,000
Між $ 25,584 та $ 43,953
$1,000 зменшується пропорційно (відповідно до формули у Canada Disability Savings Act)
Більше за $ 43,953
Не виплачується
* Для неповнолітнього бенефіціара чистий сімейний дохід є доходом його батьків. Для повнолітніх бенефіціарів чистий сімейний дохід  є доходом бенефіціара або подружжя.

Вибір шляхів інвестування
Кошти з рахунку RDSP можна вкладати у тіж самі інвестиції, що й у випадку рахунків RRSP та RESP, а саме – в ощадні рахунки, акції, облігації, GIC, пайові фонди та ін. Важливо поговорити з фінансовим радником, щоб переконатися, що обрані вами інвестиції підходять для RDSP рахунку.

Широкий вибір професійно керованих взаємних фондів можуть задовольнити всі ваші потреби в інвестиціях. Ваш фінансовий радник допоможе створити портфель, який буде відповідати вашим інвестиційним цілям і ризику.

Зняття коштів з рахунку RDSP
Зняття коштів з RDSP повинно початися у рік, коли бенефіціар досягає 60 річного віку. Зняття коштів включають в себе ваші внески, які не оподатковуються, урядові гранти і гаранти, які оподатковуються і можуть бути предметом повернення, а також інвестиційного прибутку, який оподатковується.Розрізняють два типи платежів з RDSP – Платiж з допомоги по інвалідності (Disability Assistance Payments або DAPs) та Пожиттєві платежі з допомоги по інвалідності (Lifetime Disability Assistance Payments або LDAPs)
Платежі з допомоги по інвалідності (DAPs)
DAP є будь-якою виплатою з плану, яка виплачуються лише у випадку, якщо ринкова вартість рахунку після виплати буде перевищувати Assistance Holdback Amount (тобто суми CDSG та CDSB, які були отримані протягом останніх 10 років до виплати DAP).

Пожиттєві платежі з допомоги по інвалідності (LDAPs)
LDAPs є щорічні платежі, які виплачуються допоки рахунок не закриється. Платежі зазвичай виплачуються у розмірі максимальних сум, які розраховуються по спеціальній формулі.

В наступному номері ми розглянемо правові обмеження RDSP і надамо поради, як максимізувати заощадження. Для більшої інформації, завітайте на сторінку www.servicecanada.gc.ca/eng/goc/rdsp.shtml. Якщо ви хочете відкрити RDSP рахунок, звертайтесь до мене:

Катерина Литвинюк,
Investment Specialist
Wealth Strategies Group
Ukrainian Credit Union
416-763-5575x203
klitvinjuk@ukrainiancu.com
www.ukrainiancu.com
No comments:

Post a Comment