Friday, March 20, 2015

Страхове покриття на депозити в кредитових спілках Онтаріо

Anna Procio
Estate & Administration Officer
Корпорація «Страхування депозитів Онтаріо» (DICO) надає правовий захист на депозити в кредитових спілках Онтаріо за підтримки провінційного законодавства. DICO є аґенцією провінції Онтаріо, яку було створено 1977 року й котра має обов'язки щодо забезпечення своїх застрахованих установ і діє згідно зі зростаючим бізнесом і фінансовою практикою. Усі кредитові спілки в Онтаріо повинні використовувати офіційний знак DICO, який підтверджує, що депозити — застраховані.

Аби мати право на депозитний страховий захист, ви повинні бути членом кредитової спілки. Термінові депозити в різних кредитових спілках є застраховані окремо. Але термінові депозити в різних відділах однієї кредитової спілки об'єднуються з метою визначення максимального страхового покриття.

DICO страхує валюту, яка виплачується в Канаді, куди належать:
 • ощадні й чекові рахунки;
 • термінові депозити, у тому числі індексовані депозити;
 • ґарантовані інвестиційні сертифікати;
 • депозити в зареєстрованих планах.

DICO не страхує:
 • пайових інвестиційних фондів;
 • членських внесків;
 • патронажу, інвестицій або акцій, випущених кредитними спілками;
 • рахунків у іноземній валюті;
 • умісту сейфів;
 • цінних паперів, призначених для безпечного зберігання.

Максимальне забезпечення мають вклади, які становлять $100.000 (основна сума та відсотки комбіновані) на одного члена в кожній кредитовій спілці. Також DICO надає окремі покриття максимум до $100.000 для таких видів вкладів:
 • спільнi депозити на ім'я двох або більше осіб;
 • депозити, що перебувають у довіреному рахунку (trust) для одного або кількох одержувачів;
 • депозити в зареєстрованих планах, такі як RRSPs, RRIFs, RESPs, TFSA (усі депозити в зареєстрованих планах заощадження застраховані повністю, незалежно від суми);
 • депозити під назвою корпорацій, товариств або асоціацій.

Якщо ви маєте депозити на спільному рахунку ще з кимось, вони застраховуються окремо від депозитів, які є на вашому особистому рахунку. Кредитовa спілкa повиннa мати всю інформацію на кожного співвласника цього рахунка.

Депозити, що перебувають у довірчому рахунку (trust account), застраховані окремо від депозитів, які належать довіреній особі (trustee) або спадкоємцю (beneficiary) в інших рахунках тієї ж кредитівки. Якщо депозит у довірчому рахунку (trust account) має більш ніж одного спадкоємця, то кожна частина одержувача застрахована до $100.000.

Депозити в зареєстрованих планах (RRSP, RRIF, RESP, TFSA) окремо застраховані від депозитів у інших видах рахунків. Усі вклади в зареєстрованих планах застраховані повністю, без обмежень.

Що треба знати:
Що станеться, якщо кредитова спілка об'єднається з іншою кредитовою спілкою?

Якщо внаслідок об'єднання кредитних спілок ваш загальний застрахований депозит перевищує максимум $100.000, застосовуються особливі правила:
 • довготермінові депозити (GIC) залишаються застрахованими доти, доки не закінчиться термін вкладу;
 • депозити коротких термінів (short term deposit) залишаються застрахованими, доки не будуть вибрані власником;
 • усі депозити в зареєстрованих планах (RRSP, RRIF, RESP, TFSA) є повністю застраховані без обмежень, доки не будуть вибрані власником.

Як я можу застрахувати свої вклади?
Немає потреби писати заяву чи заповнювати спеціальні форми, щоби застрахувати свої вклади. DICO страхує ваші внески до $100.000 автоматично плюс гроші, які вкладено в кожен окремий зареєстрований план.

Де можна отримати детальнішу інформацію?
Корпорація DICO видала брошуру під назвою Your Deposits Are Protected, у якій можна знайти всі відповіді на питання стосовно страхування депозитів у кредитових спілках. Ви можете отримати брошуру в будь-якому відділі кредитівки. Також детальнішу інформацію знайдете в Інтернеті: www.dico.com.

Anna Procio
Estate & Administration Officer
Ukrainian Credit Union
Wealth Management Group
416-763-5575 x200
aprocio@ukrainiancu.com
www.ukrainiancu.com


No comments:

Post a Comment