Tuesday, November 4, 2014

Networking with U of Ottawa students

USC uOttawa executive members and event organizers
Iuliia Zubrytska and Sofia Kominko with
World Congress of Ukrainians president Evhen Czolij
(Читайте статтю Україньською внизу) 

Ukrainian Credit Union Limited, which was proud to be the platinum sponsor of this networking and mentoring opportunity recieved the following synopsis of the event from Iuliia Zubrytska, one of the organizers:

University of Ottawa Ukrainian Students' Club (USC uOttawa) organized and held the first kickoff in a series networking and mentoring event with the President of the Ukrainian World Congress (UWC), Mr. Eugene Czolij, who delivered an exclusive talk "World Crisis with Ukraine in the Forefront" to numerous USC uOttawa members and Canada-Ukraine Parliamentary Program (CUPP) 2014 interns on October 28, 2014  at Marion auditorium, University of Ottawa.

Mr. Eugene Czolij is recognized in 2015 edition of Best Lawyers in Canada as a leading practitioner in the fields of Corporate and Commercial Litigation and Insolvency and Financial Restructuring. USC uOttawa is a club that unites University of Ottawa students whose aim is promoting Ukrainian language and culture. CUPP is a Canadian Parliamentary annual 3-month long Internship aimed at contributing to education of future leaders of Ukraine, and promoting top-notch Western democratic values.

The talk was followed by excellent questions and answers session, constructive networking and a reception.

USC uOttawa and CUPP 2014 interns pose with
WCU President Evhen Czolij
USC Ottawa is convinced that Mr. Eugene Czolij's leadership as a President of the global Ukrainian diaspora organization representing 20 million people (UWC) will largely facilitate global crisis mitigation and positive transformation in Ukraine by CUPP 2014 interns, and in Canada by USC uOttawa members.

After the discussion, USC uOttawa Executive members and organizers Iuliia Zubrytska, Sofia Kominko, and President Michael Burchill awarded Mr. Czolij with a medal distinguishing Mr. Eugene Czolij's support of the rule of law in Ukraine.

28 жовтня 2014 року Український студентський клуб Університету Оттави (УСК Університету Оттави) організував та провів першу в серії подій з обміну досвідом та менторства із Президентом Світового Конгресу Українців (СКУ) паном Євгеном Чолієм, який провадив лекцію на тему "Світова криза та центральне місце України" до чисельної кількості студентів, членів УСК Університету Оттави, та інтернів Канадсько-української парламентарної програми (КУПП). Подія відбулася в Маріон аудиторії Університету Оттави.


Пан Євген Чолій -- визнаний у виданні "Найкращі юристи Канади 2015 року" як провідний правник у галузях копоративного та господарського процесів, а також з питань банкрутства та фінансової реструктуризації. УСК Університету Оттави -- це клуб студентів Університету Оттави, які мають на меті заохочення розвитку української мови та культури. КУПП є щорічною програмою стажувань в Парламенті Канади тривалістю 3 місяці, цілями якої є сприяння освіті майбутніх лідерів України та поширення західних цінностей демократії.

За розмовою послідувала серія влучних запитань та відповідей, конструктивний обмін досвідом й налагодження контактів, а також прийняття.

УСК Університету Оттави переконаний, що провідництво пана Євгена Чолія як Президента глобальної української діаспорянської організації, що налічує 20 мільйонів членів (якою є СКУ), істотним чином допоможе студентам КУПП пришвидшити подолання глобальної кризи та позитивну трансформацію в Україні, а студентам, членам УСК Університету Оттави -- бути провідниками з цих питань в Канаді.

"Українська кредитова спілка" -- платиновий спонсор цієї події з обміну досвіду, налагодження контактів та менторства.

Після обговорення, члени Екзекутиви УСК Університету Оттави та організатори заходу Юлія Зубрицька і Софія Комінко, а також Президент УСК Університету Оттави Майкл Бурчил нагородили пана Євгена Чолія медаллю "За внесок Євгена Чолія у розвиток верховенства права в Україні".

Sincerely,
Iuliia Zubrytska
Graduate and Alumni Rep., USC uOttawa

No comments:

Post a Comment