Friday, June 13, 2014

Державні Облігації

Михайло Зінчук, Manager, Wealth Strategies Group

У періоди підвищеної волатильності на фондових ринках багато інвесторів звертаються до облігацій (bonds) чи боргових зобов'язань (debentures), особливо державних облігацій, задля підвищення безпеки інвестицій. Перш за все, давайте розглянемо деякі основні відомості про облігації і державні облігації зокрема. Облігація є борговим цінним папером, емітент котрого (позичальник) зобов'язується повернути кошти, надані йому тримачами облігації (кредиторами). Більшість облігацій мають відсоток (купон) і всі облігації повинні бути погашені в повному обсязі на дату погашення. Купон зазвичай виплачується через фіксовані проміжки часу (щомісяця, раз на півроку або раз на рік). Більшість облігацій торгуються на фінансових ринках.
Один з основних факторів, які впливають на прибутковість облігації, є її кредитний ризик (ризик емітента або позичальника). Державні облігації, як правило, вважаються найменш ризикованими. У деяких випадках державні облігації вважаються безризиковими, тому що уряди мають можливість друкувати гроші або підвищувати податки, щоб забезпечити виплату зобов'язань, в тому числі за облігаціями. Незважаючи на це, історія знає багато прикладів, коли уряди об’являли дефолт за своїми облігаціями. Державні облігації можуть бути деноміновані у власній валюті країни (у цьому випадку вони продаються всередині країни) і в інших валютах (продаються закордоном). Державні облігації, які випускаються в іноземній валюті, називаються зовнішніми облігаціями, Єврооблігаціями або суверенними облігаціями.
Коли канадці чують про державні облігації, на думку часто приходять Канадські Ощадні Облігації (CSB). CSB є інвестиційним інструментом, який пропонується урядом Канади для населення в жовтні-грудні кожного року. Водночас, CSB насправді є не облігаціями, а борговими зобов'язаннями (debentures). Різниця між облігаціями і борговими зобов'язаннями полягає в тому, що облігації забезпечені конкретними активами, а боргові зобов'язання є незабезпеченими. Проте, CSB можуть бути переведені в готівку в будь-який час і мають гарантований мінімальний розмір процентної ставки. У квітні 2014 року CSB мали дохідніс ть 1.40% у щорічних відсотках.
Боргові зобов'язання Федерального уряду Канади або еталонні облігації мають 2-30 років до погашення (термін погашення між 2016 і 2045 рр.). Ці облігації продаються на аукціонах інституціональним інвесторам, які виступають в якості маркет-мейкерів. Залежно від терміну погашення, дохідність державних облігацій в даний час знаходиться в діапазоні 1.00% -3.00% (див. таблицю).

Дохідність канадських державних та квазі-державних облігацій
Облігації
Погашення
Дохідність, %
Федеральні


Can. Govt 2 Year
2016-May-01
1.06
Can. Govt 5 Year
2019-Mar-01
1.59
Can. Govt 10 Year
2024-Jun-01
2.33
Can. Govt 20 Year
2037-Jun-01
2.82
Can. Govt 30 Year
2045-Dec-01
2.85
Провінційні


Ontario Prov
2017-Mar-08
1.41
Ontario Prov
2018-Jun-02
1.90
Fin Quebec
2019-Dec-01
2.24
Ontario Prov
2023-Jun-02
3.01
New Brunswick
2041-Jun-03
3.88
Муніціпальні, облігації агентств


Montreal
2016-Feb-17
1.43
Ontario Electr Fin Corp
2016-Apr-01
1.35
Ontario Hydro
2017-Apr-01
1.52
NS Power
2019-Feb-26
2.47

Канадські провінційні облігації з порівнянними термінами погашення торгуються за нижчими цінами або мають більш високі купони, і, отже, мають більш високі дохідності, ніж федеральні, в діапазоні 1.4% -3.9%. Це пояснюється тим, що федеральний уряд, як правило, вважається більш кредитоспроможним, тому що він має більше економічних і фінансових важелів для виконання своїх зобов'язань.
Облігації провінційних агентств та муніципалітетів, як правило, мають ще більш високі дохідності. Облігації деяких агентств та муніципалітетів іноді можуть мати нижчі дохідності, ніж провінційні і навіть федеральні державні облігації, тому що прибутковість відображає рівень надійності конкретного позичальника та конкретного випуску облігацій. Цей рівень надійності визначається ринком.
Michael Zienchuk, MBA, CIM
Investment Advisor, Credential Securities Inc.
Manager, Wealth Strategies Group
Ukrainian Credit Union
416-763-5575 x204
www.ukrainiancu.com

Mutual funds and other securities are offered through Credential Securities Inc. Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the prospectus before investing. Unless otherwise stated, mutual funds and other securities are not insured nor guaranteed, their values change frequently, and past performance may not be repeated. The information contained in this article was obtained from sources believed to be reliable; however, we cannot guarantee that it is accurate or complete. This article is provided as a general source of information and should not be considered personal investment advice or solicitation to buy or sell any mutual funds and other securities. The views expressed are those of the author and not necessarily those of Credential Securities Inc.®.  Credential is a registered mark owned by Credential Financial Inc. and is used under licence. Credential Securities Inc. is a Member of the Canadian Investor Protection Fund.
No comments:

Post a Comment